Stina System

– ett klassiskt klädfack för alla behov

Sedan mer än tre decennier tillverkar Stina System klädfack direkt för skolans och förskolans behov. Idag är Stina System en klassiker – men en klassiker som präglas av ständig utveckling, hög kvalitet, flexibilitet och tillförlitlighet.

Stina System presenterar ständigt nya versioner, modeller och serier som utökar användningsmöjligheterna. Tack vare lång erfarenhet och flexibel tillverkning är det möjligt att anpassa klädfacken till alla behov.

Tillverkningen nyttjar en unik, limfri teknik som gör det möjligt att byta varje liten detalj i systemet vid behov. Kundanpassade lösningar beräknas och konstrueras i en egen studio, där CAD-ritningar och 3D-visualisering ger en god bild av hur anpassningen kommer att fungera i praktiken.

Därför kan Stina System – utöver det mycket breda standardsortimentet – alltid utlova att det finns en lösning för alla behov. Även där utrymmesbrist eller andra begränsningar innebär stora utmaningar.

Stina System används av arkitekter och byggare i hela Norden, vid både renovering och nybyggnation. Företagets konstruktörer finns ofta med redan i planeringsfasen för att skapa de lösningar där inredning och byggnad samverkar perfekt.

Stina System tillverkas i danska Randers. Här samverkar hantverkskunnandet hos skickliga, erfarna snickare med högeffektiva produktionsmetoder.

Här finns även kapacitet för konstruktion och tillverkning av helt kundanpassade möbler och inredningar – antingen utifrån kundens egna idéer eller arkitekternas önskemål. 


Qbena AB, Kungsgatan 4c, S-591 30 MOTALA, SWEDEN, Tel: +46 (0)141-234050, Mail: info@qbena.se, Copyright © 2018 Qbena AB